لطفا هرکی بگه که چه فیلم ها و سریال های خارجی رو دوست داره....


من خودم از سریال ها عاشق ،1-فرار از زندان  2-مردگان متحرک...توی فیلم ها هم که عاشق سری فیلم های دزدان دریایی کارائیب هستم