دانشمندان بزرگ ایران

2 ابوریحان بیرونی. دانشمند همدوره ابن سینا که هفت سال قبل از او متولد شد و 10 سال پس از او درگذشت. متولد قریه ای کوچک نزدیک شهر خوارزم (در ازبکستان امروز). متبحر در نجوم،ریاضی و فلسفه، مردم شناسی و زبان.

دانشمندان بزرگ ایران

3 زکریای رازی. دانشمند بزرگی که نامش با کشف الکل خالص گره خورده است. از اهالی ری بود ودر 71 سال عمر خود تلاش زیادی در علم کیمیاگری کرد که دست آخر به کشف بزرگ خودش یعنی الکل نایل آمد. او بین سالهای 243 تا 304 شمسی (مطابق با 854 تا 925 میلادی) زندگی کرد. او همدوره ابو نصر فارابی است.

دانشمندان بزرگ ایران

4 محمود خوارزمی. از مفاخر علم ریاضی که در قرنهای هشتم و نهم میلادی زندگی کرد. یعنی قبل از ابن سینا و ابوریحان و حتی قبل از فارابی. او را پدر علم جبر نام نهاده اند. او متولد خوارزم (در ازبکستان امروزی) است اما بیشتر عمر خود را در خراسان زندگی کرد.

دانشمندان بزرگ ایران

5 ابو نصر فارابی. متولد 249 شمسی (870 میلادی) در شهر فاراب که امروزه در قزاقستان قرار دارد.مرگ این نابغه فلسفه و ریاضیات و موسیقی و منطق در سال 950 میلادی در دمشق رخ داد.در 80 سالگی.

دانشمندان بزرگ ایران

6 خواجه نصیرالدین طوسی.منجم و ریاضی دان بزرگ قرن سیزدهم میلادی که دو قرن بعد از ابن سینا و ابوریحان پای به هستی گذاشت.زندگی او بین سالهای 597 شمسی تا سال 672 گذشت. ( مطابق با 1218 میلادی تا 1293 (او در توس خراسان متولد شد و در بغداد درگذشت و در کاظمین به خاک سپرده شد.

دانشمندان بزرگ ایران

7 ملاصدرا.دانشمند و فیلسوف متولد شیراز که دربین سالهای 979 تا 1050 شمسی (مطابق با قرن های شانزدهم و هفدهم میلادی) همزمان با دوران صفویه زندگی کرد و فلسفه اسلامی را صدها گام به جلو راند.

دانشمندان بزرگ ایران

8 میر فندرسکی. دانشمند همه فن حریف دوران صفویه. او در استرآباد (گرگان امروز)به دنیا آمد و مطالب خواندنی فراوانی در حوزه های مربوط به فیزیک و شیمی از خود بر جای گذاشته است. او هم دوره ملاصدراست و مانند او از محضر میرداماد و شیخ بهایی تلمذ کرده است.

دانشمندان بزرگ ایران

9 عمر خیام. شاعر بلند آوازه ایرانی که دستی هم در ریاضیات و نجوم داشت و هوش و نبوغ حیرت انگیز خودرا در این میدان نیز به نمایش گذاشته بود. تولد او تقریبا همزمان است با غروب ابن سینا و ابوریحان بیرونی. متولد 427 شمسی و مرگ در 510 شمسی. تقریبا معادل با قرن دوازدهم میلادی. تولد و مرگ او در نیشابور است.

دانشمندان بزرگ ایران

10 شهاب الدین سهروردی. از بزرگان حکمت و اشراق ایرانی و اسلامی. او فقط 47 سال زندگی کرد. در سهرورد ایران به دنیا آمد و در سوریه درگذشت. ظهور او در آسمان علم ایران زمین مصادف با خاموشی حکیم عمر خیام است. سهروردی همدوره حکیم ابوالقاسم فردوسی بود.