شرح: محمد سلمانی از شاعران غزل سرای معاصر و متولد ۱۳۳۴ است. او از جمله معدود شاعران امروز است که با وقوف و آگاهی از چم و خم و ویژگی های خاص غزل این سالها در هوای تغزل تنفس می‌کند. اولین موضوعی که ممکن است در مورد غزل در این سالها به ذهن اهالی شعر و ادب خطور نماید، بحث تجویز یا عدم تجویز این قالب در این برهه از تاریخ است که با تعاریفی آوانگارد و پارادوکسیکال به سر می‌برد. که آیا این قالب سنتی با چارچوب مشخص و محدود خود می‌تواند پاسخگوی نیازها و دغدغه های انسان امروز باشد. این بودم مختصری از زندگینامه محمد سلمانی


ببخشید بخاطر کم بودن متن زندگی نامه!!